Hạt giống Dưa Lê Vỏ Vàng – Gói 20 Hạt

35.000  19.000 

[ XUẤT XỨ ] Thái Lan
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: xứ nóng
– Thu hoạch sau 60 – 70 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 1.5 m x 0.5 m (hàng cách hàng, cây cách cây)
* Gieo 1 chỗ 2 hạt cách nhau 10 cm
– Khoảng 250 cây / 100 m2

Hạt giống Dưa Lê Vỏ Vàng – Gói 20 Hạt

35.000  19.000