Cung cấp các loại hạt giống cây dược liệu, cây thảo dược chất lượng F1 như cây điên điển, cây sâm bố chính, cây sâm đương quy, cây cà gai leo,…