Hạt giống Hoa Cánh Bướm Trắng – Gói 100 Hạt

25.000  15.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 90%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 60 – 70 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 30 cm x 30 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 1200 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Cánh Bướm Trắng – Gói 100 Hạt

25.000  15.000 

Danh mục: