Hạt giống Hoa Cúc Vàng Đại Đóa – Gói 100 Hạt

35.000  16.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 70 – 75 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 15cm x 18cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 3000 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Cúc Vàng Đại Đóa – Gói 100 Hạt

35.000  16.500