Hạt giống Hoa Dạ Yến Thảo Sọc – Gói 25 Hạt

39.000  25.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Đức
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 70%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 85 – 90 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 20 cm x 20 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 2500 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Dạ Yến Thảo Sọc – Gói 25 Hạt

39.000  25.000 

Danh mục: