Hạt giống Hoa Sen Cạn Rũ – 15 Hạt

25.000  16.500 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Nga
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 70 – 80 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 20 cm x 20 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 2500 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Sen Cạn Rũ – 15 Hạt

25.000  16.500