Hạt giống Hoa Thu Hải Đường – Gói 25 Hạt

25.000  16.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 70 – 80 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 25 cm x 25 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 1600 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Thu Hải Đường – Gói 25 Hạt

25.000  16.500 

Danh mục: