Hạt giống Hoa Tử Đằng Thân Leo – Gói 5 Hạt

32.000  16.500 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Nhật
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy <50%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 5 – 6 năm
Mật độ & Lượng giống :
– 3 m x 3 m (trồng trong chậu trước, 1 chậu 1 hạt)
(hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 10 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Tử Đằng Thân Leo – Gói 5 Hạt

32.000  16.500