Hạt giống Hoa Vạn Thọ Vàng Chanh Lùn F1 – Gói 40 Hạt

49.000  29.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] U.S.A
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 90%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 45 – 50 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 20 cm x 20 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 2500 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Vạn Thọ Vàng Chanh Lùn F1 – Gói 40 Hạt

49.000  29.000