Hạt giống Atiso Đỏ (Bụp Giấm) – Gói 50 Hạt

25.000  15.000 

• Xem thêm hạt giống Atiso Xanh tại đây!
• Xem thêm hạt giống Atiso Tím tại đây!

Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 100 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Lên luống rộng 1.5 m. cao 20 cm
– 80 cm x 60 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 210 cây / 100 m2

Hạt giống Atiso Đỏ (Bụp Giấm) – Gói 50 Hạt

25.000  15.000 

Danh mục: