Hạt giống Atiso Xanh – Gói 10 Hạt

27.500  16.500 

• Xem thêm hạt giống Atiso Đỏ tại đây!
• Xem thêm hạt giống Atiso Tím tại đây!

Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 100 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 1 m x 1 m (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 100 cây / 100 m2

Hạt giống Atiso Xanh – Gói 10 Hạt

27.500  16.500 

Danh mục: