Hạt giống Bạc Hà Peppermint – Gói 100 Hạt

35.000  19.000 

• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Mint tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Mexico tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Mèo Catnip tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Chanh tại đây!

Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 85 – 90 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 20 cm x 10 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 5.000 cây / 100 m2

Hạt giống Bạc Hà Peppermint – Gói 100 Hạt

35.000  19.000