Hạt giống Bạc Hà Chanh (Tía Tô Đất) – Gói 100 Hạt

25.000  19.000 

• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Mint tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Mexico tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Mèo Catnip tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bạc Hà Peppermint tại đây!

Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 70 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Rải đều tay
– Khoảng 3000 cây / 100 m2

Hạt giống Bạc Hà Chanh (Tía Tô Đất) – Gói 100 Hạt

25.000  19.000