Hạt giống Chanh Dây – Gói 50 Hạt

19.000  15.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 9 – 10 tháng
Mật độ & Lượng giống :
– 5m x 5m, 1 hốc 2 hạt (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 50 hạt / 100 m2

Hạt giống Chanh Dây – Gói 50 Hạt

19.000  15.000