Hạt giống Cỏ Đổi Màu – Gói 100 Hạt

19.000  16.500 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: xứ nóng
– Thu hoạch sau 60 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 50 cm x 50 cm (2 hạt/ hốc) (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 800 cây / 100 m2

Hạt giống Cỏ Đổi Màu – Gói 100 Hạt

19.000  16.500 

SKU: 168 Danh mục: