Hạt giống Cây May Mắn – Gói 400 Hạt

25.000  15.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 90%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Cho thành quả sau hơn 10 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Gieo đều tay
– Khoảng 80 gram / 100 m2

Hạt giống Cây May Mắn – Gói 400 Hạt

25.000  15.000