Hạt giống Dâu Tây Rừng – Gói 50 Hạt

25.000  19.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 100 – 120 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 40 cm x 40 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 450 cây / 100 m2

Hạt giống Dâu Tây Rừng – Gói 50 Hạt

25.000  19.000