Hạt giống Sung Mỹ – Gói 5 Hạt

45.000  25.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] U.S.A
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 90%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 6 – 8 tháng
Mật độ & Lượng giống :
– 3 m x 3 m (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 90 cây / 100 m2

Hạt giống Sung Mỹ – Gói 5 Hạt

45.000  25.000