Hạt giống Savory Summer – Gói 100 Hạt

35.000  19.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Nga
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 60 – 70 ngày
Mật độ & Lượng giống:
– 50 cm x 50 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 400 cây / 100 m2

Hạt giống Savory Summer – Gói 100 Hạt

35.000  19.000