Hạt giống Su Hào Xanh – Gói 2 Gram

15.000  12.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàn Quốc
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 60 – 65 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 40 cm x 35 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 700 cây / 100 m2

Hạt giống Su Hào Xanh – Gói 2 Gram

15.000  12.000