Hạt giống Dưa Hấu Baby – Gói 5 Hạt

35.000  25.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 90 – 120 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 50 cm x 60 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 200 cây / 100 m2

Hạt giống Dưa Hấu Baby – Gói 5 Hạt

35.000  25.000