Hạt giống Ngải Cứu – Gói 50 Hạt

37.000  19.500 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 85 ngày
Mật độ & Lượng giống:
– 25 cm x 10 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 4000 cây / 100 m2

Hạt giống Ngải Cứu – Gói 50 Hạt

37.000  19.500