Hạt giống Bắp Cải Trái Tim Đà Lạt – Gói 100 Hạt

29.000  15.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011

Thông tin :

– Tỷ lệ nảy > 85%

– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh

– Thu hoạch khi bắp cải cuốn chắc

Mật độ & Lượng giống :

– 50 cm x 40 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)

– Khoảng 500 cây / 100 m2

Hạt giống Bắp Cải Trái Tim Đà Lạt – Gói 100 Hạt

29.000  15.000