Hạt giống Bắp Cải Xoăn – Gói 0,5 Gram

30.000  15.000 

• Xem thêm hạt giống Bắp Cải Xanh tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bắp Cải Tím tại đây!
• Xem thêm hạt giống Bắp Cải Tí Hon tại đây!

Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 90 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 50 cm x 40 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 500 cây / 100 m2

Hạt giống Bắp Cải Xoăn – Gói 0,5 Gram

30.000  15.000