Hạt giống Đậu Bắp Đỏ – Gói 2 Gram

25.000  12.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 45 – 50 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 50 cm x 50 cm (mỗi hốc 2 cây)
– Khoảng 800 cây / 100 m2

Hạt giống Đậu Bắp Đỏ – Gói 2 Gram

25.000  12.000