Hạt giống Đậu Hà Lan – Gói 20 Gram

25.000  13.500 

20 gram – Hạt Giống Đậu Hà Lan Ăn Hạt => 13.500
20 gram – Hạt Giống Đậu Hà Lan Ăn Quả => 13.500
5 gram – Hạt Giống Đậu Hà Lan Bụi Lùn => 19.000


»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 60 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 60 cm x 20 cm (hàng cách hàng & cây cách cây)
– Khoảng 830 cây / 100 m2

Hạt giống Đậu Hà Lan – Gói 20 Gram

25.000  13.500