Hạt giống Hẹ Siêu Bông – Gói 250 Hạt

35.000  19.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 80 – 100 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 15 cm x 8 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 8.000 – 10.000 cây / 100 m2

Hạt giống Hẹ Siêu Bông – Gói 250 Hạt

35.000  19.000