Hạt giống Khổ Qua F1 – Gói 10 Hạt

19.000  15.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 40 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng cách hàng 1.2 m, cây cách cây 35 cm
– Khoảng 240 cây / 100 m2

Hạt giống Khổ Qua F1 – Gói 10 Hạt

19.000  15.000