Hạt giống Đậu Cove Leo Hạt Đen – Gói 20 Gram

15.000  10.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 50 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng cách hàng 50 cm, cây cách cây 30 cm
– Khoảng 670 cây / 100 m2

Hạt giống Đậu Cove Leo Hạt Đen – Gói 20 Gram

15.000  10.500