Hạt giống Hoa Muồng Hoàng Yến – Gói 40 Hạt

45.000  19.500 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 90%
– Khí hậu trồng: xứ nóng & xứ lạnh
– Ra hoa sau 4 năm
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng cách hàng 2.5 m, cây cách cây 1m
– Khoảng 80 cây / 100 m2

Hạt giống Hoa Muồng Hoàng Yến – Gói 40 Hạt

45.000  19.500