Hạt giống Chùm Ngây – Gói 50 Hạt

25.000  15.000 

50 Hạt => 15.000đ
100 Gram => 145.000đ
»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 6 tháng
Mật độ & Lượng giống :
– Lên luống rộng 1.5 m, cao 30 cm
– Mục đích trồng mà khoảng cách khác nhau:
Thu hoạch lá: 1.5 m x 1 m (70 cây / 100 m2)
Làm dược liệu: 3 m x 3 m ( 10 cây / 100 m2)
(hàng cách hàng, cây cách cây)

Hạt giống Chùm Ngây – Gói 50 Hạt

25.000  15.000 

Danh mục: