Hạt giống Ngưu Bàng – Gói 10 Hạt

25.000  15.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 70%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 120 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 50 cm x 15 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 800 cây / 100 m2

Hạt giống Ngưu Bàng – Gói 10 Hạt

25.000  15.000 

Danh mục: