Hạt giống Đậu Đũa Tím – Gói 5 Gram

25.000  13.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 50 – 55 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Lên luống có chiều rộng: 1,4 – 1,5m
– Hàng cách hàng 80 cm, hốc cách hốc 40 cm (mỗi hốc 2 cây)
– Khoảng 600 cây / 100 m2

Hạt giống Đậu Đũa Tím – Gói 5 Gram

25.000  13.500