Hạt giống Hành Tây Vàng – Gói 0,3 Gram

25.000  19.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Nga
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 115 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Lên luống rộng 1.2 m, luống cao 20 cm
– 25 cm x 15 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 2700 cây / 100 m2

Hạt giống Hành Tây Vàng – Gói 0,3 Gram

25.000  19.000