Hạt giống Cà Chua Cherry Vàng – Gói 20 Hạt

25.000  19.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 65 – 75 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng x hàng 1,2 m, cây x cây 60 cm
– Khoảng 300 cây / 100 m2

Hạt giống Cà Chua Cherry Vàng – Gói 20 Hạt

25.000  19.000