Hạt giống Sâm Bố Chính – Gói 100 Hạt

32.000  19.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
Cung cấp số lượng lớn theo lạng / kg trồng cho diện tích lớn, giá ưu đãi
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 95%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sớm sau 9 tháng, đúng vụ 1.5 năm
Mật độ & Lượng giống:
– 20 cm x 15 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 3300 cây / 100 m2

Hạt giống Sâm Bố Chính – Gói 100 Hạt

32.000  19.000 

Danh mục: