Hạt giống Rau Diếp Thơm – Gói 5 Gram

19.000  16.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 55 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng cách hàng 30 cm, cây cách cây 25 cm
– Khoảng 800 cây / 100 m2

Hạt giống Rau Diếp Thơm – Gói 5 Gram

19.000  16.500