Hạt giống Cà Xanh Dài (Cà Mỡ) – Gói 1 Gram

19.000  13.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 55 – 60 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– Hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây 50 cm
– Khoảng 300 cây / 100 m2

Hạt giống Cà Xanh Dài (Cà Mỡ) – Gói 1 Gram

19.000  13.500