Hạt giống Xuyên Tâm Liên – Gói 50 Hạt

19.000  16.500 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 75%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 120 – 160 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 30 cm x 30 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 900 hạt / 100 m2

Hạt giống Xuyên Tâm Liên – Gói 50 Hạt

19.000  16.500 

Danh mục: