Hạt giống Bí Ngòi Vàng – Gói 10 Hạt

25.000  13.500 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 60 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 80 cm x 80 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 150 cây / 100 m2

Hạt giống Bí Ngòi Vàng – Gói 10 Hạt

25.000  13.500