Hạt giống Cây Lá Kiểng – Gói 25 Hạt

35.000  19.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 85%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 40 – 45 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 25 cm x 25 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 1600 chậu / 100 m2

Hạt giống Cây Lá Kiểng – Gói 25 Hạt

35.000  19.000 

Danh mục: