Hạt giống Câu Kỷ Tử – Gói 10 Hạt

38.000  19.000 

»Zalo & Hotline hỗ trợ 24/7 : 0867 920 925 «
___________________________________
[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: cả xứ nóng & xứ lạnh
– Thu hoạch sau 1 năm
Mật độ & Lượng giống :
– 1m x 1m (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 100 cây / 100 m2

Hạt giống Câu Kỷ Tử – Gói 10 Hạt

38.000  19.000 

Danh mục: