Hạt giống Thảo Dược Bài Hương – Gói 20 Hạt

38.000  19.000 

[ XUẤT XỨ ] Hàng Việt Nam chất lượng cao- Tiêu Chuẩn TCVN 8548:2011
Thông tin :
– Tỷ lệ nảy > 80%
– Khí hậu trồng: xứ lạnh
– Thu hoạch sau 160 ngày
Mật độ & Lượng giống :
– 40 cm x 40 cm (hàng cách hàng, cây cách cây)
– Khoảng 630 cây / 100 m2

Hạt giống Thảo Dược Bài Hương – Gói 20 Hạt

38.000  19.000 

Danh mục: